woensdag 16 maart 2011

Lucas: geboren schilder

"Onder veel behendighe edel gheesten in onse Schilder-const, die van in den Lenten tijt huns levens uytmuntich zijn gheweest, en daer wy elders van hebben verhaelt, en weet ick geenen, die te ghelijcken is by onsen voorgenomen natuerlijck begracyden Lucas van Leyden, welcken met Pinceel, en Graefijser in de handt, en met de Schilder en Teycken-const schijnt gheboren is gheweest." Dat schreef Carel van Mander in zijn Schilderboeck over Lucas van Leyden. Op 18 maart opent Koningin Beatrix een grote tentoonstelling in de Lakenhal te Leiden. Op het plaatje Lucas zoals gezien door Dürer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten